Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

17 września 1939 r. Armia Czerwona napadła na Rzeczpospolitą. Była to realizacja niemiecko-sowieckiego układu Ribbentrop-Mołotow. Nastąpił IV rozbiór Polski. Na ziemie kresowe wtargnęło 620 tys. sowieckich żołnierzy, 4700 czołgów i 3300 samolotów. Uzasadniając napad na Polskę, władze sowieckie oświadczyły, że biorą „pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi”. Jaka była reakcja mniejszości na tę agresję? O tym powiedzą nam paneliści. W debacie uczestniczyć będą: Stanisław Srokowski, Halszka Bielecka, Zbigniew Jarząbek, Tomasz Zieliński, Michał Maksim.

Konferencja odbędzie się 17 września 2019 r.  o godz. 18:00 w siedzibie Civitas Christiana we Wrocławiu, przy ul. Kuźniczej 11. Organizatorami  są stowarzyszenia patriotyczne, katolickie, narodowe, wolnościowe i kresowe.

W trakcie konferencji będą do nabycia książki Pana Stanisława Srokowskiego.

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze są zablokowane.