Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 11-13 50-138 WROCŁAW
tel. 783 981 806
e-mail: civitas@civitas.org.pl

Przewodnicząca Zarządu Oddziału:
Estera Ryczek

Tutaj znajduje się także siedziba Oddziału Okręgowego.