Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Oddział we Wleniu
Ul. Dworcowa 8
59-610 Wleń

Przewodnicząca Zarządu Oddziału:
Janina Zych