Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Wernisaż – MALARSTWO

Galeria „Kuźnicza”
zaprasza na wernisaż

Grzegorz Nowak

MALARSTWO

12 października 2020 r. (poniedziałek)
godz. 18:00

„Civitas Christiana”
Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13 (I piętro)

Dlaczego obraz?

Prace te wynikały z obecnego życia, są jego wyrazem i jedyną możliwością wypowiedzi. Wszyscy doznajemy utrapień i uciążliwości życia. …” Przeznaczył nas, abyśmy się stali na podobieństwo Jego Syna przez to, że będziemy nosić Jego obraz. Jak nosiliśmy obraz człowieka ziemskiego, tak nosić będziemy obraz niebieskiego (Kor 15,49).

Gdybym nie uwidaczniał tych obrazów byłbym biedny i nadal jestem, bo nie dopełniło się całkowicie to oczekiwanie.

Otóż, przeznaczenie zaczyna się wypełniać w powołaniu człowieka. Może być ono dwojakie, albo przez usta człowieka czyli przez słowo – dlatego słowo staje się najistotniejsze w tych obrazach i wewnętrzne, to takie, że zaistniała możliwość ich powstania w przestrzeni wnętrza. To jest praca nad pokorą, te obrazy nie są powodem do chluby, wręcz przeciwnie, jestem przecież rzeźbiarzem. Ale, czy uzyskam usprawiedliwienie, że zużyłem płótno i farby daremnie? Skoro już to się stało, niech to zobaczą inni ludzie za zgodą zarządzających galerią. Ja po malowaniu doznawałem uspokojenia, czy mnie to dostatecznie usprawiedliwia? Te obrazy zwracają nas ku życiu duchowemu, dlatego nazwałem je ikonami; ze względu na rozmiary i rozpatrywane wątki, łączą się po dwa lub trzy. Mnie umożliwiono, abym je wystawił, więc czy miałem prawo udaremnić ich powstania tylko dlatego, że jestem rzeźbiarzem? Powstały pomimo tego, że nie jestem w malarstwie zakorzeniony i ugruntowany i z tego też moje utrapienia i osty kłujące. Gnębiły i gnębią nas wewnętrzną udręką serca w której się nie wie, dokąd się zwrócić, ani jak uciec. I tego dotyczy „słowo – obraz”. Słowo pisane pochodzi od rozważań Świętego Tomasza z Akwinu; fragmenty z traktatu o sprawiedliwości i wykładu „Listu do Rzymian”.

Grzegorz Nowak

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze są zablokowane.