Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Oddział w Świdnicy
Spotkania odbywają się w
Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3
Ul. Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 74/ 646-29-14

Przewodniczący Zarządu Oddziału:
Mateusz Zbróg