Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Prognoza dla Polski

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Piotr Sutowicz

Prognoza dla Polski
Rozważania na marginesie książki
„Miłość i sprawiedliwość społeczna”
ks. Stefana Wyszyńskiego

13 września 2021 r. godz.17:00
Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13 sala klubowa (I piętro)

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze są zablokowane.