Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

W imieniu wszystkich organizatorów

serdecznie zapraszamy na:

Debatę

Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Andrzej Stefański (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
senator RP Jarosław Obremski

Prowadzenie:
red. Michał Kłosowski (Redakcja Wszystko co Najważniejsze – Instytut Nowych Mediów)


21 października 2019 r., godz. 17.00
Wrocław, pl. Katedralny 1
aula PWT

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze są zablokowane.