Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

ul. Kuźnicza 11-13 50-138 WROCŁAW
tel. 71 341 10 05
e-mail: civitas@civitas.org.pl

Zarząd Oddziału Okręgowego we Wrocławiu wybrany 11 maja 2019 r.

Piotr Sutowicz - przewodniczący
Anna Adamkiewicz - wiceprzewodnicząca
Piotr Jankowiak - wiceprzewodniczący
Estera Ryczek - sekretarz
Marta Cielińska-Idziak - członek
Marek Fedoruk - członek
Renata Jakubczyńska - członek
Danuta Kowalenko - członek
Krystyna Seroczyńska - członek
Andrzej Tomaszewski - członek
Janina Zych - członek