Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

ul. Kuźnicza 11-13 50-138 WROCŁAW
tel. 71 341 10 05
e-mail: civitas@civitas.org.pl

Zarząd Oddziału Okręgowego we Wrocławiu wybrana 18 kwietnia 2015 r.

Piotr Sutowicz - p.o. przewodniczącego
Estera Ryczek - wiceprzewodnicząca
Piotr Jankowiak - wiceprzewodniczący
Krystyna Seroczyńska - sekretarz
Anna Adamkiewicz - członek
Marta Cielińska - członek
Marek Fedoruk - członek
Danuta Kowalenko - członek
Andrzej Tomaszewski - członek
Janina Zych - członek