Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Spotkania odbywają się przy kościele św. Jacka.

Przewodniczący Zarządu Oddziału:
Andrzej Tomaszewski
783/ 981-807