Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Pl. Franciszkański 1
58-530 Kowary

Przewodnicząca Zarządu Oddziału:
Helena Kołodziej