Civitas Christiana

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Archiwum kategorii ‘Teksty’

bp Siemieniewski

Czy wiara ogłupia ludzi? Czy człowiek wierzący to istota bazująca jedynie na iluzji? Czy tylko nauka wyjaśnia początek świata? A może nie warto przywoływać Boga by pojąć dlaczego wszechświat istnieje? Coraz częstym zjawiskiem występującym we współczesnym świecie, jest pojęcie nowego ateizmu. W ramach tego pojęcia wyrażane są idee wyznające pogląd, iż „religii nie powinno się tolerować, lecz należy jej przeciwdziałać, krytykować i poddać racjonalnej argumentacji wszędzie tam, gdzie sięgają jej wpływy. ”Przedstawicielem środowiska pisarzy-ateistów jest chociażby Richard Dawkins, który w swojej książce The God Delusion, opisuje człowieka wierzącego jako postać straconą, zmierzającą do samobójstwa w wyniku wiary w iluzję. Brytyjski  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

Oddział Okręgowy Stowarzyszenia we Wrocławiu nie ustaje w podkreślaniu rangi nauczania historii. Spotkania, roboczo nazwane „tajnymi kompletami” zgromadziły już wielu uczniów województwa dolnośląskiego. W cykl ten wpisał się także pracowity dzień 19 lutego. Rozpoczęła go prelekcja w Centrum Kultury w Głuszycy, zakończył zaś wykład JE ks. prof. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Wieczorne spotkanie w siedzibie oddziału „Civitas Christiana” w Wałbrzychu skłania do wielu refleksji. Czym jest historia? Już samo hasło, wokół którego się spotkaliśmy – „Historia nauczycielką życia” – jest symptomatyczne. Ksiądz biskup w swoim wykładzie postanowił podzielić się słuchaczami refleksjami nad tym, czy dzisiaj zawołanie to jest nadal aktualne.  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

„Jeśli może upaść Rzym, cóż może się ocalić” – napisał św. Hieronim w jednym z listów (Epistulae, 123,16). Jego przekonanie dzieliło wielu, jeśli nie wszyscy obywatele ówczesnego Imperium. Jego upadek, zapowiadający się już od co najmniej dwóch wieków, wydawał się im końcem świata. Nikt nie pytał, czy może istnieć coś poza cywilizacją rzymską, gdyż do tej pory stanowiła ona doskonałą organizację społeczności całej prawie Europy, która dzięki temu ponad tysiącletniemu tworowi cieszyła się – zdawało się – nieprzemijalnym ładem i pokojem. W ramy tej formacji dopasował się Kościół, nauczył się on także doceniać i korzystać z dobrodziejstw cywilizacyjnych Rzymu. Słowem,  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

W maju 380 roku w Konstantynopolu zebrali się biskupi całego wschodniego chrześcijaństwa. Sprawa wydawała się nagląca. Po śmierci Konstantyna Kościół potrzebował potwierdzenia wiary wyznanej na soborze w Nicei. Herezja ariańska bowiem nie umarła, zmieniła jedynie kierunek natarcia, zwracając się z nową zaciętością bezpośrednio przeciwko następcom Apostołów. Nowy sobór stał się nadzwyczajną okazją do zetknięcia się największych umysłów i osobowości IV wieku. Pośród nich znaleźli się św. Grzegorz z Nazjanzu i św. Hieronim. W tych dwojgu ludziach, tak zaprzyjaźnionych ze sobą i darzących wzajemnym szacunkiem, zetknęły się ze sobą dwa światy: wschodni i zachodni, ten wyrosły z tradycji grecko-helleńskiej i ten  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

Wraz z panowaniem Konstantyna Wielkiego, cesarza rzymskiego, wkraczamy w IV wiek dziejów chrześcijaństwa, wiek przełomowy, rozpoczynający tysiącletnią epokę ścisłego związku państwa i Kościoła. Zagadnienie to wydaje się szczególnie ważne właśnie dzisiaj, w dobie wzmożonych ataków na konkordat i harmonijne współdziałanie naszego kraju z następcą Św. Piotra. Wokół Konstantyna w ciągu wieków narosło wiele sprzecznych ze sobą opinii. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę kontrowersyjność jego postępowania i charakteru. Niezaprzeczalnie jednak należy mu się szacunek i uznanie za podjęcie decyzji o oficjalnym wprowadzeniu kultu chrześcijańskiego w poczet religii wyznawanych w Cesarstwie Rzymskim. To przełomowe postanowienie cesarskie stało się możliwe m.in.  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

Mówiąc o życiu codziennym pierwszych chrześcijan, dotykamy problemu bardzo istotnego dla wszystkich żyjących współcześnie członków Kościoła. Często sięgamy do Pisma Świętego i wzdychając odkładamy wraz z nim na półkę nasze marzenia o harmonii życia wspólnotowego, jakie prowadzili uczniowie Chrystusa na początku historii Kościoła. Niekiedy, szczególnie ludzie dojrzewający, poddajemy się euforii obietnic głoszonych przez różnego rodzaju wspólnoty, które chcą być jedynie enklawą, oazą „prawdziwego życia chrześcijańskiego”. Nie umiemy odnaleźć sposobu na codzienność. Mówiąc o życiu codziennym pierwszych chrześcijan idealizujemy jego obraz. Oto już wiek po śmierci ostatniego Apostoła Kościół przestał być małym zgromadzeniem elitarnym. Przybywało mu członków, a wraz z nimi,  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

II i III wiek to okres dla Kościoła bardzo trudny. Nie tylko ze względu na powtarzające się prześladowania. To również czas wytyczania dróg, po których będą stąpać następne pokolenia teologów czerpiących z tradycji apologetycznej pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pod wpływem ataków filozofów pogańskich Kościół zmuszony został w tym okresie do uściślenia i wyjaśnienia niektórych pojęć, zinterpretowania pism chrześcijańskich. W ten sposób zrodziła się epoka Ojców Kościoła, ludzi, którzy oddali swoje umysły na służbę obrony Prawdy w obliczu fałszywych oskarżeń pogan, jak też chrześcijan odchodzących od pierwotnego źródła wiary. Jak wiadomo bowiem pozostające w izolacji gminy wyznawców Chrystusa, między którymi kontakt był  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty
Anna Adamkiewicz szary

Polecamy rozmowę przeprowadzoną z Anną Adamkiewicz,  Przewodniczącą Rady Oddziału w Wałbrzychu

Kategoria: Teksty

Powiada się o chrześcijaństwie, że żadna inna religia nie rodziła się w tak błogosławionym cierpieniu jak ono. Przytacza się wtedy obrazy aren cyrkowych Cesarstwa Rzymskiego, które ku uciesze nienasyconego rozrywką społeczeństwa pogańskiego stawały się tłem męczeństwa pierwszych chrześcijan umierających z imieniem Chrystusa na ustach. Tak wypełniały się słowa samego Mistrza, który z miłością przestrzegał swoich uczniów: „Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom.”(Mt.10,17-18). To właśnie dlatego pomni na te ostrzeżenia Chrystusa Apostołowie po Jego śmierci schronili się w zamknięciu „w  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty

Rozpoczynamy cykl artykułów, których celem będzie nie tyle ukazanie historii Kościoła w sposób systematyczny, gdyż wiele potrzeba po temu głębokich studiów i prawdziwego Bożego natchnienia, a przecież posiadamy kilka bardzo dobrych pozycji dotyczących tego tematu. Celem, który postawił sobie autor, uważający się za osobę niezbyt wykształconą, a jedynie dociekliwą w kwestiach historii chrześcijaństwa, jest przedstawienie dziejów wspólnoty wyznawców Chrystusa w następujących po sobie różnych warunkach kulturowych, przy czym pretekstem do takiego potraktowania tematu niech staną się postawy, działania i pisma najwybitniejszych jej członków. Chcielibyśmy spojrzeć na nich z należnym im respektem, ale też zrozumieniem ludzkich motywów postępowania, bez unikania najciekawszych  [ Czytaj cały wpis ]

Kategoria: Teksty